Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Xây Dựng Dư Liệu Quốc Gia

Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng Chính phủ trí tuệ nhân tạo. Điều đó sẽ tạo ra bước ngoặt trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Lĩnh vực ứng dụng AI gồm đăng ký DN, dân cư, đất đai, tài chính, dân số, bảo hiểm. Chính phủ vừa có báo cáo tình hình thực hiện, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Cơ sở dữ liệu Bộ Công an triển khai dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư”. Bộ đã phê duyệt điều chỉnh và dự toán một số hạng mục. Tổ chức triển khai các gói thầu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị địa phương tổ chức hội nghị. Tập huấn nghiệp vụ công tác thu thập thông tin dân cư. Bộ Công an cũng đã tổ chức kết nối Trung tâm Căn cước công dân. Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cấp số định danh cá nhân. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp cấp 1.176.338 số định danh cho trẻ em đăng ký khai sinh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đất đai”. Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn một, đạt mục tiêu đề ra trong thiết kế tổng thể. Bộ đang xem xét việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai và mô hình giao dịch đất đai điện tử. Để tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính”. Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai đề án. Ban hành thông tư quy định về hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia. Về Tài chính làm căn cứ để triển khai xây dựng. Cơ sở dữ liệu quốc gia này sẽ được xây dựng như một nền tảng dữ liệu tài chính mở. Được áp dụng các công nghệ thích hợp của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dữ liệu lớn để cải thiện các dự báo, lập kế hoạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thiện và quản lý tập trung Csdl hộ gia đình. Tham gia bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hộ. Thông tin của hơn 93 triệu dân, tương ứng khoảng 25 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Đây được xem là tiền đề để Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp sổ Bảo hiểm xã hội. Thẻ bảo hiểm y tế điện tử là thành phần quan trọng nhất của Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngoài những lĩnh vực trên phục vụ cho việc quản lý của chính phủ. Trí tuệ nhân tạo củng được áp dụng rộng rãi các ngành nghề khác. Nhằm tằng hiệu quả công việc, tạo ra giá trị cao phục vụ lợi ích cho còn người.

Tác giả

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.