Kinh nghiệm xương máu chọn công ty SEO uy tín

Hiện nay dịch vụ SEO đang ngày càng sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, bên cạnh những công ty SEO uy tín vẫn còn tồn tại đầy rẫy người làm SEO “dỏm”. Webstie của bạn có thể bị giết chết trong một đêm trở trời nào đó mà không hay biết. Hãy trang bị cho mình 7 kinh nghiệm xương máu sau để tránh giao trứng cho ác.