Khu công nghiệp là gì? Có nên lựa chọn các khu công nghiệp TPHCM?